خدمات

دریافت تاییدیه تخلیه دود پارکینگ ها، آتریوم ها

دریافت تاییدیه تخلیه دود پارکینگ ها، آتریوم ها

گروه صنعتی بستانچی با تکیه بر توان تمامی کارشناسان خود و با هدف توسعه واحد های فنی، مهندسی، بازرگانی و همچنین دستیابی به بازار های بین المللی شروع به فعالیت کرده است. این شرکت به عنوان پیمانکار و تامین کننده تجهیزات تهویه و تخلیه دود مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران می باشد و با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب در این زمینه (از سازمان نظام مهندسی تهران) و همچنین ارائه خدمات مهندسی و رعایت ضوابط سازمان آتش نشانی تهران آماده دریافت تاییدیه سیستم تهویه و تخلیه دود از سازمان آتش نشانی تهران می باشد. لازم به ذکر است این شرکت با پیگیری های مداوم خود تا کنون موفق به دریافت تاییدیه های متعددی در این زمینه شده که برخی از آنها در پروژه ها آورده شده است.

تعهد نامه جانمایی فن ها و اجرای کانال

فرم تعویض شرکت مجری آتش نشانی

گواهی اصالت کالا و اجرای استاندارد سامانه تخلیه و کنترل دود

تعهد نامه طراحی سیستم اگزاست و تخلیه دود در پارکینگ ها

مشخصات مالک

فرم تعیین شرکت مجری آتش نشانی