محصولات

فن آکسیال سیلندرى، سرىCAF

فن آکسیال سیلندرى، سرىCAF

فن آکسیال سیلندرى سرى CAF داراى مقطع دایره اى به قطر (mm(1250-500که براى نصب در سیستم هاى تهویه صنعتى، تجارى و تامین هواى تازه پارکینگ استفاده مى شود. پروانه محصول آلومینیومى بوده و بدنه آهنى آن با استفاده از یک لایه رنگ در برابر زنگ زدگى مقاوم شده است. اتصال الکتروموتور و پروانه از نوع مستقیم مى باشد الکتروموتور محصول از برند هاى معتبر ایرانى بوده و بسته به نوع آن به صورت سه فاز و 4 یا 6 قطب ارائه مى شود. همچنین الکتروموتور مورد استفاده در این محصول کلاس F بوده و درجه حفاظت آن IP55 است. الکتروموتور هاى سه فاز براى کنترل دور با استفاده از اینورتر مناسب هستند. بدنه سیلندرى این هواکش ها بلند بوده به گونه اى که الکتروموتور را کاملا در داخل فضاى استوانه قرار مى دهد(longcase)

هواکش هاى سرىCAF براى نصب در سیستم تهویه فضاهاى تجارى متوسط و بزرگ، فضاهاى صنعتى، کارگاه ها، پارکینگ ها، انبار هاى صنعتى و..... طراحى شده اند

No Model Fan Dia
(mm)
Voltage
(v)
Motor Power
(kW)
Motor Curent
(A)
Blade Number Angle
(0)
Max Air Flow
(m3/h)
IP Weight
(kg)
1 CAF-500-9/48-4T1.1 500 380 1.1 2.5 9 48 9.000 55 40
2 CAF-560-9/47-4T1.5 560 380 1.5 3.35 9 47 13.000 55 45
3 CAF-630-9/46-4T2.2 630 380 2.2 4.9 9 46 18.200 55 60
4 CAF-710-9/45-4T3 710 380 3 6.3 9 45 25.000 55 70
5 CAF-800-9/25-4T3 800 380 3 6.3 9 25 22.000 55 80
6 CAF-800-9/32.5-4T4 800 380 4 8.4 9 32.5 30.000 55 85
7 CAF-800-9/37.5-4T5.5 800 380 5.5 11.4 9 37.5 35.100 55 87
8 CAF-900-8/32.5-4T7.5 900 380 7.5 16.2 8 32.5 37.540 55 105
9 CAF-900-8/35-4T7.5 900 380 7.5 16.2 8 35 41 55 105
10 CAF-900-9/37.5-4T7.5 900 380 7.5 16.2 9 37.5 45.300 55 105
11 CAF-900-9/40-4T11 900 380 11 24.1 9 40 49.000 55 110
12 CAF-1000-8/30-4T7.5 1000 380 7.5 16.2 8 30 45.500 55 120
13 CAF-1000-8/32.5-4T11 1000 380 11 24.1 8 32.5 50.200 55 125
14 CAF-1000-8/37.5-4T15 1000 380 15 29.8 8 37.5 59.200 55 130
15 CAF-1000-8/45-4T18.5 1000 380 18.5 36.4 8 45 70.800 55 135
16 CAF-1120-8/32.5-4T15 1120 380 15 29.8 8 32.5 69.400 55 185
17 CAF-1120-8/35-4T18.5 1120 380 18.5 36.4 8 35 75.900 55 190
18 CAF-1120-8/40-4T22 1120 380 22 42.3 8 40 88.700 55 200
19 CAF-1120-8/45-4T30 1120 380 30 55.4 8 45 97.500 55 210
20 CAF-1250-8/40-4T30 1250 380 30 54.4 8 40 102.600 55 300
21 CAF-1250-8/45-4T37 1250 380 37 67.9 8 45 116.800 55 340
22 CAF-1250-8/50-4T45 1250 380 45 82.6 8 50 131.800 55 390