محصولات

فن های تونلی سریAVH

فن های تونلی سریAVH

فن هاى آکسیال سیلندرى سرىAT داراى مقطع دایره اى به قطر (mm(500-1250 هستند که براى نصب در سیستم هاى تهویه صنعتى، تجارى و تامین هواى تازه پارکینگ استفاده مى شود. پروانه محصول آلومینیومى بوده و بدنه آهنى آن با استفاده از یک لایه رنگ در برابر زنگ زدگى مقاوم شده است. اتصال الکتروموتور و پروانه به صورت مستقیم (بدون تسمه) است. الکتروموتور محصول از برند هاى معتبر اروپایى سه فاز بوده و به صورت4 قطب ارائه مى شود. همچنین الکتروموتور مورد استفاده در این محصول کلاسF بوده و درجه حفاظت آن IP55 است. الکتروموتور هاى سه فاز براى کنترل دور با استفاده از اینورتر مناسب هستند. بدنه سیلندرى این هواکش ها بلند بوده به گونه اى که الکتروموتور را کاملا در داخل فضاى استوانه قرار مى دهد .

هواکش هاى سرى AT براى نصب در سیستم تهویه فضاهاى تجارى متوسط و بزرگ، فضاهاى صنعتى، کارگاه ها، پارکینگ ها، انبار هاى صنعتى و..... طراحى شده اند

No Model Fan Dia
(mm)
Voltage
(v)
Motor Power
(KW)
Motor Curent
(A)
Blade Number Angle
(0)
Max Air Flow
(A)
IP Weight
(kg)
1 AT-560-9/47-4T1.5 500 380 1.1 2.5 9 48 9.000 55 40
2 AT-500-9/48-4T1.1 566 380 1.5 3.35 9 47 13.000 55 45
3 AT-630-9/46-4T2.2 630 380 2.2 4.9 9 46 18200 55 60
4 AT-710-9/45-4T3 710 380 3 6.3 9 45 25.000 55 70
5 AT-800-9/25-4T3 800 380 3 6.3 9 25 22.000 55 80
6 AT-800-9/32.5-4T4 800 380 4 8.4 9 32.5 30.000 55 85
7 AT-800-9/37.5-4T5.5 800 380 5.5 11.4 9 37.5 35.100 55 87
8 AT-900-8/32.5-4T7.5 900 380 7.5 16.2 8 32.5 37.540 55 108
9 AT-900-8/35-4T7.5 900 380 7.5 16.2 8 35 41.000 55 105
10 AT-900-8/37.5-4T7.5 900 380 7.5 16.2 9 37.5 45.300 55 105
11 AT-900-8/40-4T11 900 380 11 24.1 9 40 49.000 55 100
12 AT-1000-8/30-4T7.5 1000 380 7.5 16.2 8 30 45.500 55 120
13 AT-1000-8/32.5-4T11 1000 380 11 24.1 8 32.5 50.200 55 125
14 AT-1000-8/37.5-4T15 1000 380 15 29.8 8 37.5 59.200 55 130
15 AT-1000-8/45-4T18.5 1000 380 18.5 36.4 8 45 70.800 55 135
16 AT-1120-8/32.5-4T15 1120 380 15 29.8 8 32.5 69.400 55 185
17 AT-1120-8/35-4T18.5 1120 380 18.5 36.4 8 35 75.900 55 190
18 AT-1120-8/40-4T22 1120 380 22 42.3 8 40 88.77 55 200
19 AT-1120-8/45-4T30 1120 380 30 54.4 8 45 97.500 55 210
20 AT-1250-8/40-4T30 1250 380 30 54.4 8 40 102.600 55 300
21 AT-1250-8/45-4T37 1250 380 37 67.9 8 45 116.800 55 340
22 AT-1250-8/50-4T45 1250 380 45 82.6 8 50 131.800 55 390