تماس با ما

گروه صنعتی بستانچی هم اکنون با تکیه بر تجربه پنجاه ساله خود در صنعت تولید انواع فن و هواکش و همچنین با استفاده از دانش فنی کارشناسان خود


   فکس: 021-89782700

   شماره تلفن: (28-2520) 021-88862700

   آدرس:  خیابان مفتح جنوبی مقابل دانشگاه خوارزمی جنب هتل مینا ساختمان 144 پلاک 88 طبقه 1 واحد 13