جوزف استیگلیتز رهبران جهان باید در مقابله با کوید۱۹ متحد شوند


جوزف استیگلیتز رهبران جهان باید در مقابله با کوید۱۹ متحد شوند

جوزف استیگلیتز، اقتصاد دان، استدلال می کند که جوامع جهانی اگر بخواهند از بدترین اثرات COVID-19 جلوگیری کنند، باید گرد هم آیند. او می نویسد که فقط از طریق همکاری چند جانبه منسجم، می توان از اقتصاد جهانی و افراد محافظت کرد.

جوزف استیگلیتز رهبران جهان باید در مقابله با کوید۱۹ متحد شوند

جوزف استیگلیتز، اقتصاد دان، استدلال می کند که جوامع جهانی اگر بخواهند از بدترین اثرات COVID-19 جلوگیری کنند، باید گرد هم آیند.
او می نویسد که فقط از طریق همکاری چند جانبه منسجم، می توان از اقتصاد جهانی و افراد محافظت کرد.

دانلود فایل